O.A. CARGO INC,
KHAI BÁO HÀNG HOÁ
HÀNG NGUY HIỂM LÀ GÌ?
Hàng hoá vận chuyển hàng hải và hàng không được kiểm soát bởi nhiều luật lệ vận chuyển quốc nội và quốc tế. Với những hàng hoá chứa mặt hàng nguy hiểm, quý khách bắt buộc phải khai báo.
Rất nhiều hàng hoá và chất liệu, từ vật dụng gia đình thông thường đến nguyên liệu sản xuất, có khả năng gây tổn hại đến nhân mạng hoặc tài sản nếu không được kiểm soát đúng cách. Đây chính là Hàng Nguy Hiểm được quy định bởi luật giao thông vận tải, ví dụ như sau:
Hàng Dễ Nổ
Pháo hoa, đạn dược, thuốc nổ
Khí Ga
Bình ga, khí ga áp suất, hộp quẹt ga
Chất Lỏng, Chất Rắn Dễ Cháy
Sơn và phụ liệu sơn, dầu thơm, nước sơn móng tay, diêm quẹt 
Chất Ô-xi Hoá hoặc Pê-xô-xít Hữu Cơ
Máy chuyển hoá ô-xy, nước ô-xi già
Chất Độc Hại
Thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc độc
Xin liên lạc chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi về hàng nguy hiểm cần chuyển phát: 714-891-5020
Vật Truyền Nhiễm
Mẫu máu người hay động vật
Chất Phóng Xạ, Từ Trường
Các loại dược liệu phóng xạ, loa phóng thanh
Chất Ăn Mòn
Nước thông cầu cống, ắc-quy xe, nước tẩy rửa
Những Chất Khác
Nước đá khô, bình xịt hơi cay
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI LÀ
SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH