O.A. Cargo Giải Pháp Thương Mại Điện Tử Tiện Ích nhằm giúp các thương xí nghiệp vừa và nhỏ phát triển thị trường quốc tế. Với hệ thống nhà kho tích hợp, chuyển phát, và thông quan cửa khẩu, O.A. Cargo sẽ giúp quý khách giảm thiểu chi phí hoạt động và phát triển các sản phẩm mang tính cạnh tranh cao cấp.
"GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIỆN ÍCH"
O.A. CARGO INC,
Đặc Chế Chuỗi Cung Ứng Hàng Hoá
Hải Vận và Không Vận
Quản Lý Đơn Đặt Hàng
Phân Phối
Đóng Gói
Tham Khảo Thị Trường
Thông Quan  Hàng Hoá
Thanh Toán
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
TRONG TẦM TAY QUÝ KHÁCH